dimarts, 29 de novembre del 2016

La circulació de la sang

Els professors de Ciències Naturals tenim la sort de tenir desdoblaments, de manera que podem treballar amb la meitat dels alumnes durant 1 hora a la setmana.

L'altre dia vam dividir la classe en 4 parts:

1.- Durant 10-15 minuts el professor explica la circulació menor i la circulació major de la sang, dibuixant un cor amb les seves parts i indicant els 6 llocs per on passa la sang:
(1) Ventricle dret (2) Pulmons (3)Aurícula esquerra: circulació menor, on la sang deixa el CO2 als pulmons i es carrega amb O2

(4) Ventricle esquerre (5) Cèl·lules del cos (6) Aurícula dreta: circulació major, on la sang va carregada d'oxigen a totes les cèl·lules i recull d'elles el CO2 que retorna al cor per ser portada als pulmons per a la seva expulsió del cos

2.- ¿Ho han entès els nois i noies? Ara els reparteixo uns fulls amb un paper que han de representar: pulmó dret, arícula esquerra, CO2, glòbul vermell, cervell, ronyó, ventricle dret, O2, etc... i els deixo sols durant 15 minuts: cal que s'organitzin i representin la circulació de la sang. Una idea és que qui fa d'oxígen estigui fora de l 'aula, qui fa de pulmó a la porta, fent que l'aula representi l'interior del cos humà.

3.- Un cop han assajat, fan la representació i val a dir que la majoria vau ser capaços de reproduir el funcionament de la circulació perfectament.

4.- La última part consisteix a escriure un breu text explicant la circulació de la sang.

A veure si em doneu idees per seguir fent coses així.